[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : บทความทั่วไป
หัวข้อเรื่อง : การปฏิรูประบบการศึกษาไทย

พุธ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 28  

 “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย” อาจยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะมีเส้นแบ่งบางๆขวางกั้นอยู่

อาจารย์อุษา สมบูรณ์ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีกับการทำงาน ด้านการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 11 และเป็นผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ไอเอสบี (International School Bangkok)บอกว่า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความประสงค์ มีปรารภว่าจะต้องปฏิรูปประเทศไทย แล้วส่วนหนึ่งของ “การปฏิรูปประเทศไทย” ก็คือ “การปฏิรูปการศึกษา” ใช่ไหม ปัญหาสำคัญมีว่าเราก็เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษามีมาหลายรอบแล้ว แล้วก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไร?

ในฐานะมีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา การจัดกระบวนการเรียน การสอนโรงเรียนนานาชาติว่าเขามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นมาตรฐานทั่วโลก 4,000 กว่าโรง มีการประเมินรับรองได้มาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก หมายความว่าเด็กที่จบจากนานาชาติไปก็สามารถไปเรียนต่อที่ไหนก็ได้

“คุณภาพความเป็นมาตรฐาน สะท้อนสิ่งที่เราทำ ถ้าเราจะปฏิรูป การศึกษา...ต้องมุ่งที่อะไรถึงจะเห็นผล ต้องเจาะให้ตรงประเด็นหนึ่ง...เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนควรจะเป็นวาระแห่งชาติในการปฏิรูปการศึกษา”

สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ “คิดเป็นวิเคราะห์เป็น มีความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา” แล้วนอกจากนั้นจะต้องให้เด็กนักเรียนของเรามีคุณลักษณะที่มีความสามารถและมีทักษะ ทักษะในทางไหน ทักษะในการทำงานเป็นทีม ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเคารพความเห็นต่าง

ถ้าคนไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีม อยู่กับใครก็ไม่ได้ ทำงานก็ไม่สำเร็จ

ในมุมมองของเรา เด็กที่เรียนไปแล้วเขามีความเข้าใจมากขนาดไหนในสาระสำคัญของวิชาขณะนั้น...ก็ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เขาเรียนไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน แล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขามีประสบการณ์ ได้เรียนรู้มาแต่ก่อน

หรือเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์กับสิ่งที่เขาจะแก้ปัญหาได้ในวันข้างหน้า หรือในปัจจุบันได้

ถึงตรงนี้ “การปฏิรูปการศึกษา” ต้องปฏิรูปให้ตรงประเด็น

ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หมายความว่าก็ต้องปฏิรูปครูด้วย ปฏิรูปหลักสูตรด้วย

“แต่เมื่อเราปฏิรูปหลักสูตรแล้ว...หลักสูตรของนักเรียนไทยหากมากเกินไป ดูแล้วเด็กจะแบกภาระเกินไป บางทีเรียนหลายๆอย่าง เด็กเรียนหนักมากแต่ว่ารู้ไม่จริง เข้าไม่ถึง เข้าไม่ลึก อะไรที่เป็นวิชาที่เป็นแกนเฉพาะๆนี้ ต้องมุ่งมั่นให้เด็กได้เรียนและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถที่จะเอาไปถ่ายโอนหรือเอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะต้องประสบพบเจอในวันข้างหน้าได้”

ข้อสำคัญคือว่า ในเรื่องปฏิรูปการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นอย่างไร ก็ต้องมาดูที่ “ครู” ปฏิรูปครู วิธีการผลิตครูออกมาว่ามีลักษณะอย่างไร

“สำคัญที่สุด...ครูมีทักษะ มีศักยภาพในการสอนให้เด็ก วิธีการสอนของครู กิจกรรมในห้องเรียนสอนให้เด็กกระตุ้นความคิดให้เด็กมีความคิดหรือเปล่า ให้เด็กรู้จักถามคำถามที่มีความหมายหรือเปล่า...?”

คำถามนี้สำคัญนะ คนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเรารู้ได้จากคำถามเขานะใช่ไหม

“คำถาม”...จึงสำคัญมาก ครูจะมีความสามารถอย่างไรที่จะจัดการเรียนการสอนแบบนี้ โดยเชื่อมโยงถึงเรื่องหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรควรจะต้องปรับใหม่

เหตุผล...หลักสูตรของเราตอนนี้มาจากส่วนกลางเท่าไหร่ 70% แล้วก็ท้องถิ่น 30% เข้าใจว่าต้องปรับให้กระชับลงกว่านี้อีก แล้วเวลาเรียนควรจะต้องมาปรับใหม่ เพื่อครูจะได้จัดเรื่องเนื้อหาการสอนหรือกิจกรรมในการสอนให้เด็กมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

เรื่องของเรื่องก็คือ การเรียนการสอนของครูเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

อีกประเด็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ เรียนฝาก คสช. ไว้ด้วยคนที่จะเข้ามาปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจจริงๆ ไปในทิศทางเดียวกัน...ที่ต้องเห็นว่า “ปัญหาการศึกษาของประเทศเป็นปัญหาของทุกคนในประเทศไทย”

อาจารย์อุษา ย้ำว่า เป็นที่เข้าใจกันหมดว่าถ้าการศึกษาดีทุกอย่างจะดีหมด เป็นเหมือนกันทุกประเทศ ของเราเป็นอย่างนี้...มีคอร์รัปชัน มีความไม่รับผิดชอบของคน เพราะว่าการศึกษา

และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ “การเมือง” เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก ความเป็นจริง “การศึกษา” ต้องฟรีต้องปราศจากการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง การเมืองจะมีอิทธิพลเข้ามาชี้นำว่าจะต้องทำอย่างนี้ๆ นโยบายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกๆ แล้วคนที่จะทำ คนที่มีความตั้งใจที่จะทำจริงๆ ต้องการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงๆ เขาก็หมดโอกาส

“หมดกำลังใจที่จะทำ...เพราะทุกอย่างมีอิทธิพลจากการเมือง เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องนโยบาย เรื่องอะไรต่างๆ ความไม่ต่อเนื่อง เป็นผลเสียทำให้เราต้องถอยหลังไปอีกเยอะ”

เพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปจริงๆ คณะปฏิรูปการศึกษาต้องเอาคนที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ และมองเห็นผลประโยชน์ของชาติจริงๆ ที่จะเอามาช่วยกัน แล้วก็จะทำอย่างไรให้ขับเคลื่อน ให้คนทั้งประเทศเห็นพ้องต้องใจกันหมดว่าเราต้องช่วยกันอย่างนี้

แน่นอนว่า...การปฏิรูปต้องปฏิรูปหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควบคู่ไปด้วย ปฏิรูปทางด้านความคิดและวิธีการทำงาน อะไรที่เป็นอุปสรรคไม่ควรมี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้เอกชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมหรือมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ

“โรงเรียนเอกชนไหนที่เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สร้างคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมแล้ว สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วการมีอิสระในการบริหารจัดการจะทำให้ระบบการศึกษาคล่องตัวมากขึ้น”

ไม่อยากพูดว่า...กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเราเอาเงินเข้าประเทศนับหมื่นๆล้านบาทต่อปี นี่คือตัวเลขจากกรมส่งเสริมการส่งออก เราปิดทองหลังพระมาตลอด แต่ในขณะเดียวกันเราก็เหมือนถูกบอนไซ ไม่มีอิสระในการบริหารจัดการมากนัก ถ้าภาครัฐจะมาดู ก็ดูเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อน

“ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ซับซ้อนมากๆ หรือทำให้เราจะต้องแก้ปัญหา แล้วการแก้ปัญหานี้ทำให้เราต้องไปอธิบาย ต้องไปสร้างความเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่บ้าง ทีนี้ถ้าในหน่วยงานต่างๆไม่เปิดกว้าง ยึด

เอากฎระเบียบเป็นสำคัญ ไม่มองเห็นความสำคัญว่าทำอย่างไรเราจะส่งเสริมการศึกษาของประเทศนี้ได้ ปัญหาก็จะเป็นอุปสรรค

อาจารย์อุษา ยกตัวอย่างกรณีคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องปรับแก้วิธีการทำงานหลายอย่าง เอาแค่การนำครูต่างชาติเข้ามาสอน กว่าจะได้ครูมาคนหนึ่งต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากๆถึง 13 ขั้นตอน

บางเรื่องบางหน่วยงานก็ทำงานซับซ้อนมากๆ ต้องแก้ปัญหากันซ้ำแล้วซ้ำอีก การเปิดกว้างอย่างเปิดหัวใจอย่างไม่มีชนชั้นนาย...บ่าว ข้าราชการ...ประชาชน บางทีอาจจะทำให้ข้อติดขัดคลี่คลายได้ง่ายขึ้น

เปิดอกพูดกันด้วยเหตุด้วยผล อย่าให้การปิดกั้นหัวใจถือยศศักดิ์เป็นอุปสรรคสำคัญของ “การปฏิรูปการศึกษา” ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ.
จาก:ไทยรัฐ 13สิงหาคม 2557เข้าชม : 1933


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ทุจริตโกงชาติ 19 / ก.ย. / 2557
      ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 2 / ก.ย. / 2557
      การปฏิรูประบบการศึกษาไทย 13 / ส.ค. / 2557
      การจัดลำดับอาวุโสราชการ 25 / ก.ค. / 2557
      “การศึกษา” เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 19 / มิ.ย. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์