เนื้อหา : เครือข่าย Koratsite
หมวดหมู่ : เครือข่ายกศน.ระดับจังหวัด
หัวข้อเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก

อาทิตย์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2554


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก
320 ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5523-3677 โทรสาร 0-5523-3676
E-Mail Address : plk@plk.nfe.go.th | atitaya@plk.nfe.go.th
เข้าชม : 2955


เครือข่ายกศน.ระดับจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3 / เม.ย. / 2554
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก 3 / เม.ย. / 2554
      สำนักงาน กศฯ.จังหวัดอุดรธานี 1 / เม.ย. / 2554
      สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ 1 / เม.ย. / 2554
      มาแว้ว Beautiful BOY!!!! 20 / ม.ค. / 2554