(Today Online)
Today is 12-08-2020

 กศน.จังหวัด  (1)
Offline เมืองนครราชสีมา  (0)
 แก้งสนามนาง  (1)
 ขามทะเลสอ  (3)
 ขามสะแกแสง  (2)
 คง  (2)
 ครบุรี  (2)
 จักราช  (1)
 เฉลิมพระเกียรติ  (1)
 ชุมพวง  (1)
Offline โชคชัย  (0)
Offline ด่านขุนทด  (0)
 เทพารักษ์  (2)
Offline โนนแดง  (0)
 โนนไทย  (3)
Offline โนนสูง  (0)
Offline บัวใหญ่  (0)
Offline บ้านเหลื่อม  (0)
Offline ประทาย  (0)
 ปักธงชัย  (1)
Offline ปากช่อง  (0)
 พระทองคำ  (1)
Offline พิมาย  (0)
 เมืองยาง  (2)
Offline ลำทะเมนชัย  (0)
Offline วังน้ำเขียว  (0)
 สีคิ้ว  (1)
 สูงเนิน  (3)
 เสิงสาง  (3)
Offline หนองบุญมาก  (0)
Offline ห้วยแถลง  (0)
 สีดา  (1)
 บัวลาย  (2)
 Online 33 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 3070|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 3069|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[16]
เลขที่ส่ง 3068|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[16]
เลขที่ส่ง 3067|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[17]
เลขที่ส่ง 3066|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ลำทะเมนชัย| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3065|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ขามทะเลสอ| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3064|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ โนนไทย| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3063|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ขามสะแกแสง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3062|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ โนนสูง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3060|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ประทาย| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3055|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ เมืองนครราชสีมา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3052|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[30]
เลขที่ส่ง 3051|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ขามทะเลสอ| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3050|11สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ บัวใหญ่| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3048|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[32]
เลขที่ส่ง 3047|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ เทพารักษ์| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3046|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ โนนแดง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3045|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ โนนแดง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3044|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[31]
เลขที่ส่ง 3043|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ บัวใหญ่| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3041|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[35]
เลขที่ส่ง 3040|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ บ้านเหลื่อม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3039|10สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ เมืองนครราชสีมา| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3038|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[32]
เลขที่ส่ง 3036|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[32]
เลขที่ส่ง 3035|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ เมืองนครราชสีมา| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3033|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[32]
เลขที่ส่ง 3032|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ โชคชัย| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3031|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ คง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 3030|7สิงหาคม2563 | ถึงผู้รับ บัวใหญ่| ลงรับแล้ว:[1]